EU support

UAB „Grafija“ yra viena iš komercinės spaudos gamybos lyderių Lietuvoje, siūlanti itin patrauklią kainą, aukštą kokybę ir vieną plačiausių gaminių spektrų. Bendrovė įgyvendiną projektą, kurio dėka bus įsidiegtos technologinės ekoinovacijos, siekiant mažinti neigiamą poveikį aplinkai, taupyti gamtos išteklius.

Projekto metu bus įsigyta nauja moderni įranga, skirta atnaujintiems produktams gaminti, siekiant mažinti neigiamą poveikį aplinkai, tausoti gamtos išteklius bei žaliavas. Atnaujinti produktai pasižymės ekologinio projektavimo savybėmis – mažės kenksmingų medžiagų kiekis, produktą bus galima perdirbti suėjus jo galiojimo terminui.

Projekto metu sukurta inovatyvi, pažangi ir draugiška aplinkai pakuočių gamybos infrastruktūra tiesiogiai prisidės prie 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „ECO-INOVACIJOS LT+“ tikslų įgyvendinimo.

Projektui skiriamas Europos regioninės plėtros fondo finansavimas iki 139 849,50 Eur.

ES paramos programa spaustuvei Grafija